Top 15 꼴찌 마녀 밀드레드 23 Most Correct Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 꼴찌 마녀 밀드레드 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.fordvinhnghean.com team, along with other related topics such as: 꼴찌 마녀 밀드레드 꼴찌마녀 밀드레드 더빙, 밀드레드 배우 교체, 밀드레드 등장인물, 밀드레드 해리포터, 밀드레드 허블, 에설 헬로, 밀드레드 허블 배우, 액트 오브 밸러 넷플릭스


[한글쌤의 동화책읽어주기]꼴찌마녀 밀드레드 | 판타지동화책| 동화책리뷰| 감성동화| 그림동화| 교훈동화| 구연동화
[한글쌤의 동화책읽어주기]꼴찌마녀 밀드레드 | 판타지동화책| 동화책리뷰| 감성동화| 그림동화| 교훈동화| 구연동화


Phù thủy xui xẻo | Trang web Netflix chính thức

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 31487 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Phù thủy xui xẻo | Trang web Netflix chính thức 우연히 마법학교로 굴러 들어간 소녀. 사고와 실수가 끊일 날이 없지만, 나 어쩌면 진짜 마녀일지도 몰라? 전 세계에서 사랑받은 질 머피의 동화 시리즈 원작. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Phù thủy xui xẻo | Trang web Netflix chính thức 우연히 마법학교로 굴러 들어간 소녀. 사고와 실수가 끊일 날이 없지만, 나 어쩌면 진짜 마녀일지도 몰라? 전 세계에서 사랑받은 질 머피의 동화 시리즈 원작. xem phim, phim trực tuyến, xem TV, TV trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, xem chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, TV phát trực tuyến, phát trực tuyến tức thì, xem trực tuyến, phim, xem phim Việt Nam, xem TV trực tuyến, không cần tải xuống, phim trọn bộSau khi lỡ đặt chân vào trường phù thủy, nữ chính vụng về nhận ra rằng đây có thể chính là nơi mà cô thuộc về. Dựa trên cuốn sách được yêu thích của Jill Murphy. Xem trailer và tìm hiểu thêm.
 • Table of Contents:

Video

Phù thủy xui xẻo

Tập

Phù thủy xui xẻo

Tìm hiểu thêm

Nội dung tương tự

Sắp ra mắt

Phù thủy xui xẻo | Trang web Netflix chính thức
Phù thủy xui xẻo | Trang web Netflix chính thức

Read More

해리포터와 리틀 위치 아카데미아의 짭…인줄 알았는데 알고보니 원조? “꼴찌마녀 밀드레드 시즌1” : 네이버 블로그

 • Article author: m.blog.naver.com
 • Reviews from users: 874 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 해리포터와 리틀 위치 아카데미아의 짭…인줄 알았는데 알고보니 원조? “꼴찌마녀 밀드레드 시즌1” : 네이버 블로그 “꼴찌마녀 밀드레드(The Worst Witch)”라는 작품이 말입니다. 리틀 위치 아카데미아가 아이들보단 성인들이 좋아할만한 마법소녀물이라면, 꼴찌마녀 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 해리포터와 리틀 위치 아카데미아의 짭…인줄 알았는데 알고보니 원조? “꼴찌마녀 밀드레드 시즌1” : 네이버 블로그 “꼴찌마녀 밀드레드(The Worst Witch)”라는 작품이 말입니다. 리틀 위치 아카데미아가 아이들보단 성인들이 좋아할만한 마법소녀물이라면, 꼴찌마녀 …
 • Table of Contents:

카테고리 이동

아톰비트의 감성드라마 팩토리

이 블로그 
★ 방송드라마 리뷰
 카테고리 글

카테고리

이 블로그 
★ 방송드라마 리뷰
 카테고리 글

해리포터와 리틀 위치 아카데미아의 짭...인줄 알았는데 알고보니 원조?
해리포터와 리틀 위치 아카데미아의 짭…인줄 알았는데 알고보니 원조? “꼴찌마녀 밀드레드 시즌1” : 네이버 블로그

Read More

꼴찌 마녀 밀드레드 5 – YES24

 • Article author: www.yes24.com
 • Reviews from users: 2010 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 꼴찌 마녀 밀드레드 5 – YES24 〈해리 포터 시리즈〉의 원작이 된 작품☆ 넷플릭스 인기 드라마 〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 원작!〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 시리즈는 영국 500만 부 판매 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 꼴찌 마녀 밀드레드 5 – YES24 〈해리 포터 시리즈〉의 원작이 된 작품☆ 넷플릭스 인기 드라마 〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 원작!〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 시리즈는 영국 500만 부 판매 … ★ 〈해리 포터 시리즈〉의 원작이 된 작품★ 넷플릭스 인기 드라마 〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 원작!〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 시리즈는 영국 500만 부 판매 초대형 베스트셀러 〈The Worst Witch〉 시리즈의 한국어 번역판이다. 말썽꾸러기 마녀, 마법학교, 기…꼴찌 마녀 밀드레드 5,수상한 선생님의 달팽이 작전, 민지현|질 머피, 이지북, 9788957072165, 89570721609788957072165,8957072160
 • Table of Contents:

YES24 카테고리 리스트

YES24 유틸메뉴

어깨배너

빠른분야찾기

윙배너

슈퍼특가

이책아나!

이진 아나운서가 추천하는 인생 도서

마이 예스24

최근 본 상품

단독 판매

마케팅 텍스트 배너

웹진채널예스

꼴찌 마녀 밀드레드 5

꼴찌 마녀 밀드레드 5

 꼴찌 마녀 밀드레드 5 - YES24
꼴찌 마녀 밀드레드 5 – YES24

Read More

꼴찌 마녀 밀드레드 1 – YES24

 • Article author: www.yes24.com
 • Reviews from users: 20811 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 꼴찌 마녀 밀드레드 1 – YES24 BBC 드라마, 뮤지컬, 영화로 제작된 초대형 베스트셀러 넷플릭스 인기 드라마 [꼴찌 마녀 밀드레드] 원작!영국의 초대형 베스트셀러, 어린이 판타지 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 꼴찌 마녀 밀드레드 1 – YES24 BBC 드라마, 뮤지컬, 영화로 제작된 초대형 베스트셀러 넷플릭스 인기 드라마 [꼴찌 마녀 밀드레드] 원작!영국의 초대형 베스트셀러, 어린이 판타지 … BBC 드라마, 뮤지컬, 영화로 제작된 초대형 베스트셀러 넷플릭스 인기 드라마 [꼴찌 마녀 밀드레드] 원작!영국의 초대형 베스트셀러, 어린이 판타지 동화의 고전 [The Worst Witch]의 한국어판『꼴찌 마녀 밀드레드』가 드디어 출간되었습니다. [The…꼴찌 마녀 밀드레드 1 ,못 말리는 빗자루 소동, 질 머피 저/민지현 역 , 이지북, 9788957079201, 89570792039788957079201,8957079203
 • Table of Contents:
See also  Top 33 장 자크 루소 Quick Answer

YES24 카테고리 리스트

YES24 유틸메뉴

어깨배너

빠른분야찾기

윙배너

슈퍼특가

이책아나!

이진 아나운서가 추천하는 인생 도서

마이 예스24

최근 본 상품

단독 판매

마케팅 텍스트 배너

웹진채널예스

꼴찌 마녀 밀드레드 1

꼴찌 마녀 밀드레드 1

 꼴찌 마녀 밀드레드 1 - YES24
꼴찌 마녀 밀드레드 1 – YES24

Read More

꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 | 왓챠

 • Article author: watcha.com
 • Reviews from users: 1895 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 | 왓챠 꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 … 밀드레드 너어어어어어어어어무 사랑스러움❤ … 우당탕탕 밀드레드의 성장일기라 해리포터보다는 잔잔하고 귀여운 에피소드들로 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 | 왓챠 꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 … 밀드레드 너어어어어어어어어무 사랑스러움❤ … 우당탕탕 밀드레드의 성장일기라 해리포터보다는 잔잔하고 귀여운 에피소드들로 … 가족 · 영국 · 시즌 1개꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1, 꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 보기, 꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 감상하기, 꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 보는곳, 영화, 드라마, 다큐멘터리, 애니메이션, 영화 보기, 드라마 보기, 애니메이션 보기, 영화 스트리밍, 드라마 스트리밍, 다큐멘터리 스트리밍, 애니메이션 스트리밍
 • Table of Contents:
꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 | 왓챠
꼴찌 마녀 밀드레드 시즌 1 | 왓챠

Read More

알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 1~8권 세트/아동도서2권 증정

 • Article author: www.aladin.co.kr
 • Reviews from users: 2025 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 1~8권 세트/아동도서2권 증정 꼴찌 마녀 밀드레드 1~8권 세트/아동도서2권 증정 신간 좌충우돌 최우수 마녀 시상식 포함 · 정가. 104,000원. 판매가. 93,600원 (10% 할인) + 마일리지 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 1~8권 세트/아동도서2권 증정 꼴찌 마녀 밀드레드 1~8권 세트/아동도서2권 증정 신간 좌충우돌 최우수 마녀 시상식 포함 · 정가. 104,000원. 판매가. 93,600원 (10% 할인) + 마일리지 … pBR pBR img src=http://www.sunbook.com/upload/img3/joy2_g.jpg/pBR img src=http://sunbook.com/upload/hd/220704/witch8/main.jpgp /pBR img src=http://www.sunbook.com/upload/img3/info_joymart_d.jpgp&…
 • Table of Contents:
알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 1~8권 세트/아동도서2권 증정
알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 1~8권 세트/아동도서2권 증정

Read More

알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 7

 • Article author: www.aladin.co.kr
 • Reviews from users: 16895 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 7 꼴찌 마녀 밀드레드 7 반짝반짝 별똥별에 소원을 빌어 봐. 질 머피 (지은이), 민지현 (옮긴이) 이지북 2022-07-15. 정가. 13,000원. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 7 꼴찌 마녀 밀드레드 7 반짝반짝 별똥별에 소원을 빌어 봐. 질 머피 (지은이), 민지현 (옮긴이) 이지북 2022-07-15. 정가. 13,000원. 커다란 실수를 저질렀으나 잘못을 인정하고 용기 있는 태도로 진실한 사과를 하는 밀드레드의 행동과 밀드레드의 사과를 받아주는 포용력 있는 친구의 태도를 통해 어린이 독자들에게 따뜻한 교훈의 메시지를 전달한…책 읽는 샤미 18권 18 책읽는 꼴찌마녀 7권
 • Table of Contents:
알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 7
알라딘: 꼴찌 마녀 밀드레드 7

Read More

꼴찌 마녀 밀드레드 5 | 질 머피 – 교보문고

 • Article author: www.kyobobook.co.kr
 • Reviews from users: 9158 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 꼴찌 마녀 밀드레드 5 | 질 머피 – 교보문고 〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 시리즈는 영국 500만 부 판매 초대형 베스트셀러 〈The Worst Witch〉 시리즈의 한국어 번역판이다. 말썽꾸러기 마녀, 마법학교, 기숙사, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 꼴찌 마녀 밀드레드 5 | 질 머피 – 교보문고 〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 시리즈는 영국 500만 부 판매 초대형 베스트셀러 〈The Worst Witch〉 시리즈의 한국어 번역판이다. 말썽꾸러기 마녀, 마법학교, 기숙사, … SEO 기획 정의 내용 반영SEO 기획 정의 내용 반영꼴찌 마녀 밀드레드 5 | ★ 〈해리 포터 시리즈〉의 원작이 된 작품
  ★ 넷플릭스 인기 드라마 〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 원작!〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 시리즈는 영국 500만 부 판매 초대형 베스트셀러 〈The Worst Witch〉 시리즈의 한국어 번역판이다. 말썽꾸러기 마녀, 마법학교, 기숙사, 하늘을 나는 빗자루, 검은 고양이 등 현대 마법 판타지물에 등장하는 이미지들의 기준을 정립한 동화임과 동시에, 〈해리 포터 시리즈〉의 저자 J.K. 롤링이 “어릴 적 읽었던 꼬마 마녀 기숙사 이야기가 해리 포터 시리즈에 큰 영감이 되었다”라고 말한 인터뷰에서 ‘꼬마 마녀 기숙사 이야기’의 주인공이기도 하다.

  〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 시리즈에서 밀드레드는 입학과 동시에 사건 사고에 휘말리게 되면서 ‘꼴찌 마녀’라는 별명을 얻게 되지만, 그 어떤 상황이 와도 좌절하지 않고 조금씩 앞을 향해 나아간다. 밀드레드의 곁에는 단짝 친구 모드와 에니드, 그리고 귀여운 고양이 태비가 있기 때문이다. 밀드레드의 ‘멋진 마법사’가 되기 위한 씩씩한 여정과 도전의 발걸음, 그리고 따뜻한 우정은 시간이 지나도 변하지 않는 사랑스러움을 지니고 있다.

  『꼴찌 마녀 밀드레드 5 : 수상한 선생님의 달팽이 작전』은 스스로 기지를 발휘해 사건을 해결하는 밀드레드와 그런 밀드레드를 격려하고 응원하는 친구들의 모습을 통해 어린이 독자들에게 도전하는 용기와 우정에 대한 희망을 전달한다.

 • Table of Contents:

책 소개

작가정보

목차

책 속으로

출판사 서평

기본정보

교환반품품절 안내

저자(글)

번역

통합포인트 안내

통합포인트 적립 안내

기본적립) 상품별 적립금액

추가적립) 5만원 이상 구매시 통합포인트 2천원 추가적립

회원혜택) 3만원이상 구매시 회원등급별 2~4% 추가적립

제휴 포인트 사용

바로구매

바로드림

선물하기

바로드림존에서 받기

픽업박스에서 찾기

도서소득공제란

도서 소득공제 대상

도서 소득공제 가능 결제수단

부분 취소 안내

도서 소득공제 불가 안내

꼴찌 마녀 밀드레드 5 | 질 머피 - 교보문고
꼴찌 마녀 밀드레드 5 | 질 머피 – 교보문고

Read More

꼴찌 마녀 밀드레드 3, 질 머피 – Google Play’də Kitablar

 • Article author: play.google.com
 • Reviews from users: 29038 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 꼴찌 마녀 밀드레드 3, 질 머피 – Google Play’də Kitablar BBC 드라마, 뮤지컬, 영화로 제작된 초대형 베스트셀러. 넷플릭스 인기 드라마 『꼴찌 마녀 밀드레드』 원작! 영국의 초대형 베스트셀러, 어린이 판타지 동화의 고전 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 꼴찌 마녀 밀드레드 3, 질 머피 – Google Play’də Kitablar BBC 드라마, 뮤지컬, 영화로 제작된 초대형 베스트셀러. 넷플릭스 인기 드라마 『꼴찌 마녀 밀드레드』 원작! 영국의 초대형 베스트셀러, 어린이 판타지 동화의 고전 … 꼴찌 마녀 밀드레드 3 – 질 머피 tərəfindən yazılmış e-kitab. Kompüterinizdə, android, iOS cihazlarınızda Google Play Kitab tətbiqinizdən istifadə etməklə, bu kitabı oxuyun. Oflayn oxuma üçün endirin, vurğulayın, əlfəcin qoyun və ya 꼴찌 마녀 밀드레드 3 kitabını oxuyarkən qeydlər götürün .
 • Table of Contents:

Bu e-kitab haqqında

Bu kitabı qiymətləndirin

Məlumat oxunur

More by 질 머피

Similar ebooks

꼴찌 마녀 밀드레드 3, 질 머피 - Google Play'də Kitablar
꼴찌 마녀 밀드레드 3, 질 머피 – Google Play’də Kitablar

Read More

경기도사이버도서관

 • Article author: www.library.kr
 • Reviews from users: 31671 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 경기도사이버도서관 넷플릭스 인기 드라마 〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 원작! 영국의 초대형 베스트셀러, 어린이 판타지 동화의 고전 〈The Worst Witch〉의 한국어판『꼴찌 마녀 밀드레드』가 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 경기도사이버도서관 넷플릭스 인기 드라마 〈꼴찌 마녀 밀드레드〉 원작! 영국의 초대형 베스트셀러, 어린이 판타지 동화의 고전 〈The Worst Witch〉의 한국어판『꼴찌 마녀 밀드레드』가 … 경기도사이버도서관
 • Table of Contents:
경기도사이버도서관
경기도사이버도서관

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.fordvinhnghean.com/blog/.

Phù thủy xui xẻo

Mildred đã tự tin hơn và quay lại Học viện Cackle, nơi mẹ cô trở thành giáo viên đầu tiên không có pháp thuật của ngôi trường.

1. Ngôi Sao Ước 29ph Mildred bắt đầu học kỳ mới với với kỹ năng và sự tự tin, nhưng lại chùn bước khi cố gắng giành chiến thắng trong cuộc thi bay với giải thưởng đặc biệt.

2. Hai Hubble 29ph Có vài phù thủy tỏ ra hân hoan đón chào hơn những người khác khi người mẹ không có phép thuật của Mildred – Julie – đến nhận chức giáo viên nghệ thuật mới ở trường.

3. Mẹ phép màu 29ph Sau khi biến mẹ thành phù thủy, Mildred sợ rằng mình đã phạm sai lầm. Beatrice được cô Tapioca huấn luyện và làm ra món ăn khiến người ta tiết lộ sự thật.

4. Quỷ lùn đầm lầy 29ph Phép thuật mới phát hiện của Julie hơi vượt tầm kiểm soát. Ở một nơi khác, Ethel giận dữ đến độ tự biến mình thành quỷ lùn đầm lầy.

5. Cú và mèo 29ph Con cú thông thái nắm giữ chìa khóa giải quyết hai vấn đề khác nhau: Beatrice cần trợ giúp để thi đỗ môn độc dược và mèo của Maud đang dần biến mất!

6. Trò chơi 29ph Một trò chơi gây nghiện mới làm cả trường mê đắm… với các hệ lụy nghiêm trọng. Trong khi đó, các học sinh và giáo viên dần biến mất.

7. Phép thuật xấu 29ph Cảm thấy tội lỗi, Mildred thú nhận việc trộm cắp với cô Hardbroom. Điều này đã khơi dậy ký ức về một tình bạn định mệnh… và một sai lầm tai hại.

8. Cuộc đua trường Cackle 28ph Indigo Moon trở về học viện mà không hề ý thức được rằng đã 30 năm trôi qua kể từ khi cô bé hóa đá. Clarice tỉnh giấc với một cái nhọt đáng ghét.

9. Mơ mộng minh tinh 29ph Enid ếm bùa lên người mẹ nổi tiếng của mình để họ có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Indigo rất cố gắng… nhưng vẫn không thể hòa nhập, vậy nên cô bé đã bỏ chạy.

10. Tìm Joy 29ph Mildred bày trò sáng tạo để giúp Indigo hết buồn. Quan hệ giữa cô Tapioca và con gái trở nên căng thẳng vào ngày có bữa ăn Giữa mùa hè.

11. Chổi nổi dậy 29ph Đối mặt với mớ hỗn độn trước kỳ thi của Indigo, Mildred phù phép cho cây chổi… và làm dấy lên một cuộc cách mạng. Một phù thủy bí ẩn tới tìm chú chó của mình.

12. Phù thủy chuyển đổi 29ph Vào ngày cưới của cô Bat, Mildred và Ethel hợp sức để đánh cắp một món quà vô giá, còn Beatrice, Sybil và Clarice thực hiện nhiệm vụ quan trọng một cách vụng về.

해리포터와 리틀 위치 아카데미아의 짭…인줄 알았는데 알고보니 원조? “꼴찌마녀 밀드레드 시즌1”

해리포터와 리틀 위치 아카데미아의 짭…인줄 알았는데 알고보니 원조?

꼴찌마녀 밀드레드 시즌1

국내 넷플릭스에는 도통 리틀 위치 아카데미아를 풀어줄 생각을 안하는 것 같고… 대신 이런 프로그램이 있더라고요.

“꼴찌마녀 밀드레드(The Worst Witch)”라는 작품이 말입니다.

리틀 위치 아카데미아가 아이들보단 성인들이 좋아할만한 마법소녀물이라면, 꼴찌마녀 밀드레드는 철저하게 아동들을 위한 드라마입니다.

뭐 유치하다면 한없이 유치한데 어린 친구들은 꽤 좋아하더랍니다~ 특히 마법, 마녀라는 소재 딱 여자아이들이 홙…좋아할만한 작품 스타일이 아닌가 싶네요.

넷플릭스 “꼴찌마녀 밀드레드 시즌1” 예고편

The Worst Witch | Official Trailer!

싱글맘인 엄마 밑에서 평범하게 자라나고 있던 소녀 밀드레드(벨라 램지)가 캐클 마녀학교 입학식에 참석하기 위해 빗자루 비행을 하던 모드와 부딪히는 사고가 발생하게 되고, 이로 인해 둘은 친구가 되며 영국의 마법학교에 입학하는 계기로 작용하게 됩니다.

엄마가 마녀가 아닌 평범한 인간인 밀드레드는 입힉시험부터 우여곡절을 겪게 되지만 모드, 그리고 새로운 친구 에니드 사이에서 우정을 배우고 라이벌 애설과의 경쟁 속에서 점차 마녀로 성장한다는 스토리입니다.

처음에 스토리 구조 자체가 애니 <리틀 위치 아카데미아>와 비슷해 놀랐는데, 절대 표절은 아닙니다.

<꼴찌마녀 밀드레드>는 원작이 1973년 발간되었고, 두 번이나 TV화 된 적이 있는 나름 유명한 작품이라네요.

그래서인지 그 유명한 해리포터의 작가 조앤 K.롤링도 이 작품에서 영감을 얻었다고 합니다.

70년대 작품이라지만 마법학교라는 설정, 주인공의 태생 관련 떡밥, 세 친구의 우정, 주인공 밀드레드를 성장시키는 라이벌의 존재(라이벌도 뛰어나지만 그 누나는 초천재라는 설정까지~)등 최근 나온 소설이라도 믿을 정도로 다양하고 복잡한 설정들이 배치되어 있습니다.

마치 리틀 위치 아카데미아, 위키드, 해리포터 등 마법사, 마녀가 관련된 인기작품들이 모두 들어있는 느낌입니다.

다만 이런 다양하고 매력적인 설정들이 많은데도 시즌1 중반까지도 “애설의 음모→밀드레드가 사고침→교장이 쉴드치긴 하지만 교감의 빡침으로 퇴학위기→친구들과 문제해결”이라는 원패턴이라 조금 아쉽긴 하네요.

일단 시즌1의 가장 큰 미스테리는 엄마가 인간인 밀드레드가 어떻게 마녀로서의 재능을 가지고 있는지, 그 태생의 비밀에 있을 것 같은데요.(근데 그런 것 치곤 해리포터처럼 재능이 그리 엄청나진 않음.)

가장 반전은 트러블메이커, 덜렁이 밀드레드를 연기하는 아역배우가 바로 왕좌의 게임에서 10살 주제에 미친 근엄함과 카리스마를 뿜뿜거렸던 리안나 모르몬트입니다.

캐릭터가 너무 달라서 개반전…ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

꼴찌 마녀 밀드레드 5

고데기 사용할 때 조심해야 해, 밀드레드. 까딱 잘못하면…….”

모드가 말을 멈췄다. 밀드레드가 머리 한쪽에 고데기를 꽂은 채 침대에 앉아 있었기 때문이다. 밀드레드는 어떻게든 고데기를 풀어 보려고 안간힘을 썼지만 고데기는 거미줄에 걸린 파리처럼 단단히 엉켜 있었다.

— p.41

“말도 안 되는 소리 하지 마, 밀드레드. 스트레스를 받았다니! 태비는 정신 차려야 해! 비행 훈련을 받은 지 2년이나 지났단 말이야. 지금쯤은 당연히 빗자루 타는 법을 알아야지. 자, 보라고!”

밀드레드가 올려다보니 태비가 한 손은 빗자루를 움켜잡고, 한 손은 에셀의 허리끈을 감은 채 매달려 있었다. 겁에 질려서 아무 소리도 내지 못하고 있었다.

— p.110

“뭔가 이상해, 모드. 그래닛 선생님이 좀 수상한 것 같아. 목소리도 이상하고 말이야. 지금까지 높고 가는 목소리의 사람들을 보긴 했지만, 그래닛 선생님의 음성은 진짜 목소리 같지 않아. 수업 시간에 아무것도 가르쳐 주지 않는 것도 이상하고 말이야. 가르치는 방법을 모르는 사람 같아. 선생님이 아닌 것 같기도 해. 선생님인 척하는 사기꾼인지도 몰라!”

모드가 말했다.

“그렇다고 해도 우리가 할 수 있는 게 없잖아. 우리는 되도록 선생님에게 걸리지 않도록 하는 게 최선이야. 그리고 제발 아무 일 없기를 바라는 거지.”

— p.141

모드가 마법을 되돌리는 주문을 외웠다. 그러고는 에니드와 함께 마법이 통했기를 기대하면서 개미를 내려다보았다. 아무 변화도 일어나지 않았다. 이번에는 에니드가 주문을 크게 외웠다. 그리고 또 잠시 기다렸다. 개미는 여전히 움직이지 않았다. 모드와 에니드가 이제 뭘 해야 하는지 몰라 난처해 하고 있는데 갑자기 방 공기가 휘감기는 느낌이 났다. 마치 보이지 않는 거대한 트럭이 방을 통과해 지나간 것 같았다. 다음 순간 연기가 소용돌이치면서 빛이 흩뿌려지더니 탁자 위에서 밀드레드가 나타났다. 밀드레드는 곧바로 탁자에서 뛰어내리며 외쳤다.

“너희 둘 다 얼른 나 따라와! 빨리! 시간이 얼마 남지 않았어. 지금 몇 시니?”

— p.186

“이상하게 들릴지 모르겠는데 말이야. 하드브룸 선생님이 다시 우리 학년을 맡게 되신다니까 마음이 놓이는 것 같아. 모든 게 정상으로 돌아갈 것 같은 느낌이 든단 말이야.”

모드도 진심으로 밀드레드의 말에 동의했다.

“네 말이 무슨 뜻인지 알겠어, 밀드레드. 지난 며칠 동안 나도 규정과 질서를 부르짖고 싶었다니까!”

그때 하드브룸 선생님이 3학년 기숙사로 들어가는 복도에 홀연히 모습을 드러냈다. 하드브룸 선생님이 전에 없이 다정한 미소를 지으며 말했다.“나도 다시 너희를 맡고 싶었단다. 너희 3학년은 문제도 많고 일도 많아. 그렇지만 그만큼 멋진 결과를 기대하게 되거든!”

— p.209

So you have finished reading the 꼴찌 마녀 밀드레드 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 꼴찌마녀 밀드레드 더빙, 밀드레드 배우 교체, 밀드레드 등장인물, 밀드레드 해리포터, 밀드레드 허블, 에설 헬로, 밀드레드 허블 배우, 액트 오브 밸러 넷플릭스

Leave a Comment